Ord och begrepp

Här nedan har vi listat alla ord och begrepp du bör känna till som affiliate:

Affiliate -Den som publicerar annonsörens annons, d.v.s. du som äger hemsidan och lägger upp annonsen.

Affiliatenätverk - Företagen som kopplar samman annonsörerna och publicisterna (affiliate), t.ex. Tradedoubler, Double och Affiliator.

Affiliateprogram - Annonsörernas enskilda program på varje affiliatenätverk. Om annonsören exempelvis är Tele2 och affiliatenätverket Tradedoubler, ansöker du som affiliate om att bli med i Tele2s affiliateprogram.

Banner - En bildannons på en webbplats. Vanligen i ett standardformat såsom 468*80 pixlar. Dessa kan hämtas från affiliatenätverken eller i vissa fall även göras själv.

Cookie -En ofarlig liten textfil som placeras på webbplatsbesökarens dator som kan ge webbplatsägaren och annonsörerna kortfattad information över exempelvis antalet besökare, vanliga webbläsare och geografisk fördelning av besökarna.

Cookietid - Den tid som en cookie sparas på en besökares dator. Om cookietiden är 45 dagar innebär det exempelvis att om någon besökare klickar på din affiliateannons, stänger ner sidan och sedan återvänder till annonsören inom 45 dagar får du ändå din utlovade provision för köpet.

CPA / CPO - Cost per action, cost per acquisition och cost per order betyder alla en och samma sak, nämligen hur stor ersättningen är för dig som affiliate för varje köp hos annonsören. Om CPA:n ligger på 5% och du genererar ett köp på 1000kr via en affiliatelänk får du alltså 50kr i provision.

CPC / EPC - Cost per click eller earnings per click är ett mått som används för att berätta vad affiliaten tjänar på varje enskild unik besökare. Notera att “click” i det här fallet alltså inte betyder just klick, utan snarare besökare.

CPM / eCPM – Cost per mille är kort och gott kostnaden för 1000 visningar av en specifik annons. En CPM på 10 betyder alltså att du som affiliate får 1 öre per annonsvisning. Om affiliateprogrammet istället ger dig ersättning för varje köp kan man ändå räkna ut priset per 1000 visningar vilket då betecknas eCPM. Alltså: om du har 1000 sidvisningar och tjänat 10kr i provision har du en eCPM på 10.

CR - Conversion rate eller konverteringsgrad mäter hur många avslut man får per unik besökare. Om du får 25 besökare som klickar på en specifik annons och en av dessa faktiskt köper annonsörens produkt, är din CR 1/25 eller 5%.

CTR - Click through rate eller klickfrekvens är ett mått på hur många av besökarna som klickar på din annons.  Det vill säga att om du har en annons som visats 1000 gånger och fått 10 klick är din CTR 1%. Detta mått är mycket bra för att mäta hur lockande en viss annons är, men det säger ju inget om hur många avslut du faktiskt genererar.

Crossborder - En affiliate som är verksam på flera olika marknader. Det är fullt möjligt att som crossborderaffiliate hos exempelvis Tradedoubler att marknadsföra program i flera olika länder för att sen få all provision utbetald till det svenska kontot.

EPI - En ytterligare parameter i statistiken som du själv kan styra över. Med egenskapade EPI-värden kan du exempelvis kolla vilken medlem på din sida som köper av annonsören genom att koppla medlemsnamnet som EPI.

iSales / iLeads - Ett sätt att tjäna pengar för sales eller leads utan att besökaren faktiskt klickar på din annons. Med iSales eller iLeads räcker det att besökaren ser din annons för att köpet ska spåras.

Keywordpolicy - Annonsörens policy när det kommer till sökordsannonsering i sökmotorerna. Vissa annonsörer vill t.ex. inte att du köper sponsrade textlänkar på Google med annonsörens varumärke eller en felstavning av detsamma.

Lead - När besökaren som kommer från din affiliatelänk t.ex. skriver upp sig på ett nyhetsbrev eller liknande på förhand bestämd händelse.

Pool - Ett automatiskt system som blandar annonserna. Du kan oftast välja vilka annonser och hur stor en banner ska vara, sen placeras annonserna automatiskt vilket underlättar arbetet för dig som affiliate.

ROI - Return on Investment är ett enkelt mått på vilken avkastning din investering gör. Om du exempelvis köper en annonsplats för 100kr och denna genererar ersättning för dig på 200kr har du 100% return on investment.

Sale - När besökaren som kommer från din affiliatelänk köper annonsörens produkt.

SEO - Search Engine Optimization, eller sökmotoroptimering, handlar helt enkelt om att göra så att din webbplats hamnar så högt upp i sökmotorerna som möjligt.


Comments are closed.